Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Středa: památka Jména Panny Marie. Zahájení školního roku v naší farností mší svatou v 16.00 v bazilice.

Čtvrtek: památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve. 

Pátek: svátek Povýšení svatého kříže. Při mši svaté v 7.00 složí své časné sliby br. Bruno Maria Giacintov. Zahrňme ho do svých modliteb a celou naši řeholní komunitu. 

Sobota: památka Panny Marie Bolestné. 

Neděle: mše svatá v 9.00 s udílením svátosti křtu a zaměřena na děti.

Pondělí 17. září 2018: Při mši svaté ve 12.00 otec arciopat poděkuje spolu se svými spolužáky za 35 let kněžské služby. Mše svatá v 7.00 nebude. 

Je před námi zahájení školního roku, v této souvislosti jsme v uplynulých měsících vybírali finanční prostředky na rozšíření farního prostoru ve farní chodbě. K 5. 9. 2018 se nám podařilo vybrat 74 855Kč. Děkujeme všem dárcům. Zároveň chceme s radostí oznámit, že stavbu dveří v plné výši se rozhodl uhradit jeden sponzor. Jemu patří vřelé poděkování. Stavbou dveří ale rozšíření farního prostoru nekončí, vybraná částka bude použita na sanaci a přípravu nové farní místnosti, kterou nám (farnosti) bratři benediktini v budově kláštera poskytují.