Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: slavnost Výročí posvěcení baziliky (9. října 1757 pomocný biskup pražský Antonín Petr Příchovský znovu vysvětil kostel sv. Markéty po prusko-rakouských válkách). Mše svaté v 7.00 a v 18.00.

Středa: památka sv. Vintíře, poustevníka, patrona našeho kláštera.

Čtvrtek: památka sv. Jana XXIII., papeže, iniciátora II. vatikánského koncilu.

Pátek: památka sv. Radima, biskupa, bratra sv. Vojtěcha.

Sobota: koná se setkání laického sdružení Opus bonum, jehož spoluzakladatelem byl arciopat Anastáz Opasek. Letos na téma Jubilejní rok ve světle česko-německých vztahů. Setkání začíná mší svatou v 8.30 v bazilice, kterou povede Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský. V tento den nebude mše svatá ráno v 7.00.

Neděle: při mši svaté v 9.00 udílení svátosti křtu.

Neděle 21. října 2018: při mši svaté v 9.00 udílení svátosti křtu. Odpoledne zveme rodiče s dětmi na prostranství Vypich, kde se od 15.00 koná Drakiáda.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha