Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Den modliteb za misie. V naší farnosti slavíme Misijní neděli v době velikonoční konáním akce Na světě nejsme sami. Odpoledne v 15.00 se koná farní Drakiáda na prostranství Vypich (směrem k Motolu), pozvání platí zvláště pro rodiny s dětmi.

Pondělí: památka sv. Jana Pavla II., papeže.

Pamatujme, že se blíží slavnost Všech svatých a Vzpomínka na všechny věrné zemřelé… Je vhodné se připravit na tyto dny… Na slavnost Všech svatých budou mše svaté v 7.00 a 18.00, při Vzpomínce na všechny věrné zemřelé pak mše svaté v 7.00, 16.00 a v 18.00. Pobožnost na hřbitově bude v pátek 2. listopadu v 15.00. Začátek u hlavního kříže.

V sakristii je k dispozici knížka Naučná stezka významných osobností břevnovského hřbitova. Knížku sestavili p. Julie Jindráková a p. Zdeněk Nikl. Paní Jindráková zve příští neděli 28. listopadu od 15.00 na komentovanou prohlídku hřbitova.

V úterý se koná úklid kostela, pravidelně opět podle rozpisu vzadu na nástěnce nebo na farním webu.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha