Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Rádi slavíme narozeniny, děkujeme za dar života a prosíme o dobrou budoucnost. 9. října roku 1757 znovu začal žít a sloužit náš kostel, povstal z utrpení prusko-rakouských válek. Byl tedy znovu zasvěcen Bohu. I my máme možnost nechat v sobě znovu zrodit naději, lásku, víru. Bůh dává vždy šanci znovu se vydat na cestu… Protože člověk je tím pravým chrámem Božím…

Vy jste Boží stavba. (1. list Korinťanům 3, 9)