Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka.

Úterý: svátek sv. Anežky České, panny. V tento den nebude večerní mše svatá u sv. Markéty, protože bude hlavní oslava sv. Anežky v katedrále, na kterou jsme zváni otcem arcibiskupem.

Pátek: památka sv. Gertrudy, panny.

Sobota: památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice. V tento den (17. listopadu) v 10.00 se koná u sv. Ludmily na Vinohradech děkovná mše svatá za dar svobody.

Neděle 25. listopadu 2018: slavnost Ježíše Krista Krále, poslední neděle liturgického roku.

Prosíme o příspěvek na ozvučení našeho kostela museli jsme pořídit nový stojan na bezdrátový mikrofon, a pedálové spínače pro scholu. Celkové náklady jsou 10.000Kč. Podrobný rozpis jednotlivých položek je na našich informačních místech. Děkujeme za jakýkoli dar.