Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Minulý víkend proběhl farní Bazar, děkujeme všem, kdo jste se zapojili do tohoto díla. Vybrali jsme celkem 6 910Kč, z části peněz bude zakoupen koberec pro rodiče s dětmi do farní knihovny na setkání Sedmikrásku. Zbytek peněz uložíme a přidáme k výtěžku z příštího Bazaru, finance použijeme na výmalbu farní knihovny. 

Úterý: po večerní mši svaté je pravidelný úklid kostela. 

Středa: památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě. 

Čtvrtek: památka sv. Cecílie, panny a mučednice, patronky všech, kteří se starají o liturgickou hudbu. 

Pátek: památka sv. Kolumbána, opata.

Sobota: památka sv. Ondřeje Dunc Laca, kněze a druhů, mučedníků.

Neděle: slavnost Ježíše Krista Krále, poslední neděle liturgického roku.

V sobotu 1. prosince 2018 vstoupí do katechumenátu další 3 kandidáti přijetí iniciačních svátostí pro Velikonoce r. 2020. Mysleme na ně v modlitbě. V tento den při večerní mši svaté v 18.00 požehnáme náš kostelní adventní věnec a otevřeme tak nový liturgický rok v naší farnosti. Po mši svaté následuje na faře agapé tzv. Církevní silvestr. 

V neděli 2. prosince 2018: I. neděle adventní, Nový liturgický rok, na dopolední bohoslužby můžete přinést své vlastní adventní věnce k požehnání. Při mši svaté v 9.00 navíc ještě přijmeme nové ministranty do služby u oltáře. 

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha