Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Nuncius je velvyslanec Svatého stolce, má zastupovat Vatikán před civilní správou země. Je doyenem diplomatického sboru, tzn. prvním ze sobě rovných, je čestným mluvčím ostatních diplomatů. Nuncius zprostředkovává komunikaci mezi danou zemí a Svatým stolcem. Pomáhá místní církvi, především biskupům, nezasahuje ale do rozhodnutí. Důležitým úkolem nuncia je koordinovat výběr nového biskupa. Papež František jmenoval 21. září 2018 nového apoštolského nuncia v ČR, stal se jím Američan Charles Daniel Balvo. Předchůdcem arcibiskupa Balva byl Giuseppe Leanza (od r. 2011), který letos dovršil 75 let, tedy tzv. kanonický věk, kdy biskupové automaticky podávají papeži rezignaci. Nový nuncius tedy bude asistovat výběru našeho nového pražského arcibiskupa, našeho nového ordináře, nástupce sv. Vojtěcha… Děkujeme za dar pastýře, který má zvláštní vztah k naší zemi.      

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti