Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

závazné objednávky

V Nakladatelství Vyšehrad vychází kniha mešních přímluv, které připravil jáhen Jan Rückl. Jedná se o přepracovanou a rozšířenou sbírku, která je k dispozici na těchto stránkách. Kniha má potřebné církevní schválení pražského arcibiskupa k užívání v liturgii.

Bližší informace vč. ukázek najdete na http://www.ivysehrad.cz/kniha/primluvy/ Zde jsou také uvedeny informace o tom, jakým způsobem je možné knihu objednat.

Zájemce vyzýváme, aby knihu objednali co nejdříve, protože vyjde jen v takovém nákladu, který bude odpovídat závazným objednávkám.