Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Sobota: v 18.00 před mší svatou prožijeme vstup do nového liturgického roku, požehnáme náš společný adventní věnec. Po mši svaté následuje „silvestrovské“ setkání na faře. Prosíme, doneste občerstvení na společný stůl.

Neděle: při všech bohoslužbách žehnání adventních věnců. Klademe je PŘED mší svatou k ambonu, pod náš společný adventní věnec. 

Po celou dobu adventní zpíváme Staročeské roráty od pondělí do soboty při mši svaté v 7.00.

Od nového liturgického roku zveme k nové podobě eucharistické adorace na 1. pátek v měsíci. Je třeba reagovat na aktuální pastorační potřeby. Život ve velkoměstě se mění, lidé se vracejí do svých domovů (ze zaměstnání a škol) mnohem později např. až kolem 18.00. Dosavadní praxe prvopátečních adorací: 16.00 výstav Nejsvětější svátosti, 17.45 požehnání. Nyní chceme dát prostor k adoraci po večerní mši svaté, tzn. asi od 18.45 přibližně do 20.30 dle zájmu adorujících. V pátek 7. prosince 2018 tedy adorace následuje po mši svaté. 

V úterý 4. prosince 2018 od 20.00 v bazilice se budeme modlit v duchu francouzské komunity Taizé. Adventní věnec – skutečně VĚNEC

Úklid kostela

Probíhá pravidelně vždy jednou za čtrnáct dní. Termíny pro Advent jsou: 4. a 18. prosince. Je třeba se starat o běžnou údržbu našeho společného domu Božího. Děkujeme všem za pomoc. 

 

28. listopadu 2018 se v našich diecézích uskuteční akce nazvaná Červená středa. Iniciativa založená ve Velké Británii připomíná osoby pronásledované pro víru. Jedná se o společnou iniciativu ekumeny i židovské náboženské obce. Farnosti jsou vyzývány, aby se dle svého zapojily do akce. Symbolem Červené středy je červené světlo. Můžeme třeba jen doma za oknem rozsvítit ve večerních hodinách (asi 18.00−20.00) červené světlo (svíčku atp.). Večerní mše svatá v 18.00 u sv. Markéty bude slavena v tomto duchu, následně bude kostel otevřený do 21.00 k osobní modlitbě, společné modlitbě, tichému rozjímání, čtení průvodního dopisu otce biskupa Václava Malého, nebo jen prostor pro setrvání… 

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha