Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Píšeme velké „P“, protože toto období je očekáváním Příchodu Ježíše Krista. V uplynulém roce jsme možná spoustu věcí očekávali, na spoustu lidí čekávali. Ne všechno (nám) „přišlo“ tak, jak jsme si představovali. Ne každý vešel (do našeho života) tak, jak jsme chtěli. Advent, je nový čas, NOVÝ liturgický (církevní) ROK…, kdy můžeme do svého života nechat Přijít Boha. On se nikdy neopozdí, nezklame, ale také nikdy nevnucuje. V Něm je to tajemství, nad kterým o Vánocích tak žasneme. 

Veď mě ve své pravdě a uč mě, neboť ty jsi můh Bůh, můj spasitel (Žalm 25)