Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Milí přátelé,

prožíváme opět advent, je dávno po dušičkách, děti se nemohou dočkat  mikulášské nadílky, nejspíš nás nyní čeká pár setkání s příbuznými a přáteli , večírek v práci, nějaké koncerty, vánoční výstavy, také návštěva hřbitova a pak už konečně vlastní svátky. 

Najednou si naléhavě uvědomuji, že nemám uklizeno, vypráno, okna umytá, dárky nakoupené, natož zabalené. A co vánoční menu a také stromeček, cukroví a přijdou návštěvy, také napsat množství gratulací a vystát nekonečnou frontu na poště…začíná mě jímat děs!!!

Ale tys Pane řekl, že (Lk10,38 – 42) jen JEDNO  je třeba. Ano, řekl jsi to Martě ve chvíli, kdy si Marie sedla k Tvým nohám, ztišila se a vnímala pouze to, co říkáš. Jen tak – v naprostém tichu a soustředění – je možné slyšet Tvůj hlas a poznat, co nám sděluješ. A proto – pokud gruntovat, tak ve vlastním srdci, chceme-li v něm zakusit betlém! 

Ludmila Dittertová