Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V naší západní křesťanské tradici v Adventu očekáváme příchod Krista i skrze symbol věnce. Tato tradice má kořeny mj. ve starém germánském zvyku zapalovat oheň v zeleném kruhu, který byl symbolem slunce (proto věnec a světlo). Věnec se symetricky rozloženými čtyřmi svícemi znamená, že Mesiáš je naším světlem, které očekáváme, a které se rodí z kruhu naší země, našeho života. Bůh vzal na sebe lidský život. Věnec je také symbolem věčnosti, dokonalého tvaru. Naše planeta a vesmír je dokonalým dílem Božím. Teprve postupným rozsvěcením jednotlivých svící (4. adventní neděle) vzniká vprostřed věnce světlo, které symbolizuje plnost času. Svíce tvoří na adventním věnci pomyslný čtverec, který ukazuje na radikalitu Boží lásky vstupující do běhu (kruhu) života. Nutno říci, že původně mezi čtyřmi svícemi byly ještě další malé svíčky, které znamenaly jednotlivé dny v týdnech (tak svíce vyplňovaly celý věnec). Vytvořme si doma pro letošní Advent věnec, který naplňuje naši křesťanskou symboliku.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti