Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Začíná nový liturgický rok (biblická čtení nedělního cyklu „C“).

Po celou dobu adventní zpíváme Staročeské roráty od pondělí do soboty při mši svaté v 7.00.

Pondělí: památka sv. Františka Xaverského, kněze.

Úterý: po večerní mši svaté úklid kostela. Od 20.00 v bazilice se budeme modlit v duchu francouzské komunity Taizé. 

Středa: v 16.00 v bazilice se koná pro děti setkání se sv. Mikulášem, rodiče přinesou pro každé své dítě neoznačený balíček v hodnotě do 80Kč, který bude obsahovat ovoce, ořechy, čokoládu…  Mikulášské obdarování dětí má mít adventní charakter, nikoli již vánoční. Balíčky rodiče kladou do košů, které budou připraveny u zpovědní místnosti. 

Pátek: památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve. Od nového liturgického roku zveme k nové podobě eucharistické adorace na 1. pátek v měsíci. Příležitost k adoraci bude po mši svaté, tj. asi od 18.45 do 20.30. Je třeba reagovat na aktuální pastorační potřeby. Život ve velkoměstě se mění, lidé se vracejí do svých domovů (ze zaměstnání a škol) mnohem později např. až kolem 18.00. Dosavadní praxe prvopátečních adorací se ruší.

Sobota: slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Mše svatá ze slavnosti bude u sv. Markéty pouze v 7.00. V tento den se koná rozloučení se zesnulým P. Aloisem Perničkou, který na počátku 90. let byl členem naší řeholní komunity. 

Neděle 9. prosince 2018: při mši svaté v 9.00 bude připravena katecheze pro děti. 

Neděle 16. prosince 2018: mše svatá v 9.00 zaměřena na děti a s udělováním svátosti křtu. 

Letos se zapojujeme ve spolupráci s MČ Praha 6 do charitativního adventního projektu „Vánoce dál“ – pomoc dětem ze sociálně slabých rodin. Jedná se o koupi dárků, které si děti přejí a rodiče jim je nemohou z finančních důvodu koupit. Prosíme tedy vás, kteří můžete takto pomoci. V sakristii je seznam dětí a dárků. Do seznamu je třeba se zapsat přímo nebo prostřednictvím farního emailu. Seznam je k dispozici i na farním webu. Dárky je třeba přinést nejpozději do 16. prosince. Děkujeme za podporu.

Veškeré informace na farním webu a ve Zpravodaji (vzadu na stolech). 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha