Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Začal nový liturgický rok (biblická čtení nedělního cyklu „C“).

Po celou dobu adventní zpíváme Staročeské roráty od pondělí do soboty při mši svaté v 7.00.

Čtvrtek: památka sv. Lucie, panny a mučednice.

Pátek: památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.

Sobota: večer se koná v kostele koncert souboru Hradišťan, večerní mše svatá nebude.

Neděle: Třetí neděle adventní se nazývá Radostná, Radujte se (z lat. gaudete, radujte se). Mše svatá v 9.00 zaměřena na děti s udělováním svátosti křtu.

Od 17. prosince do 23. prosince budeme slavit u sv. Markéty modlitbu církve – Večerní chvály, jinak „nešpory.“ V tomto období církev zvláště rozjímá tajemství prvního příchodu Ježíše Krista v antifonách ke chvalozpěvu Magnificat, nazýváme je „Ó antifony,“ protože vyjadřují (v různých biblických obrazech) úžas nad velikostí Božího Syna. Od 17. prosince do 21. prosince bude tato modlitba začínat v 18.00 (místo večerní mše svaté).

V sobotu 22. prosince a v neděli 23. prosince nešpory začínají v 19.00 (po večerní mši svaté).

„Vánoce dál“ – pomoc dětem ze sociálně slabých rodin. Všechny nám přidělené děti jsme „adoptovali“ hned v prvním adv. Týdnu. Děkujeme za pomoc.

Veškeré informace na farním webu a ve Zpravodaji (vzadu na stolech).

 

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha