Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Od 17. prosince do 23. prosince budeme slavit u sv. Markéty modlitbu církve – Večerní chvály, jinak „nešpory.“ V tomto období církev zvláště rozjímá tajemství prvního příchodu Ježíše Krista v antifonách ke chvalozpěvu Magnificat, nazýváme je „Ó antifony,“ protože vyjadřují (v různých biblických obrazech) úžas nad velikostí Božího Syna. Od 17. prosince do 21. prosince bude tato modlitba začínat v 18.00 (místo večerní mše svaté). V sobotu 22. prosince a v neděli 23. prosince nešpory začínají v 19.00 (po večerní mši svaté). 

„Vánoce dál“ – pomoc dětem ze sociálně slabých rodin. Všechny nám přidělené děti jsme „adoptovali“ hned v prvním adventním týdnu. Děkujeme za pomoc. 

Komunita San´t Egidio pořádá na Hod Boží vánoční oběd pro chudé, můžeme se připojit osobní účastí (info@santegidio.cz, www.santegidio.cz), nebo donesením cukroví, teplého oblečení (především čepice, rukavice, šály, ponožky) do sakristie nejpozději do 22. prosince 2018. 

Vánoční bohoslužby v Břevnově a na Bílé Hoře se konají v obvyklém pořadu. Celý přehled je k dispozici na farních stránkách a přehled provozu celého areálu kláštera přes svátky je na klášterních stránkách. Při půlnoční mši svaté u sv. Markéty nebude letos uváděna Česká mše vánoční J. J. Ryby. Na Hod Boží vánoční jsme si už zvykli na dopolední bohoslužby u sv. Markéty v 8.00 a v 10.00. Na sv. Štěpána mše svaté v obvyklém nedělním pořádku. Na svátek Svaté Rodiny při všech bohoslužbách bude možnost obnovy manželských slibů. 

Svátost smíření je podstatnou součástí přípravy na svátky, využijme ještě v následujícím týdnu co nejdříve možnost ke svátosti smíření přistoupit… 

 

 

 

 

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha