Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Vánoční bohoslužby v Břevnově a na Bílé Hoře se konají v obvyklém pořadu. Celý přehled je k dispozici na farních stránkách, ve Zpravodaji a přehled provozu celého areálu kláštera přes svátky je na klášterních internet. stránkách. Při půlnoční mši svaté u sv. Markéty nebude letos uváděna Česká mše vánoční J. J. Ryby. Na Hod Boží vánoční jsme si už zvykli na bohoslužby u sv. Markéty v 8.00, 10.00 a 18.00. Na sv. Štěpána mše svaté v obvyklém nedělním pořádku. Na svátek sv. Jana Evangelisty je tradicí žehnat víno, které klademe na boční oltář sv. Vojtěcha.  Příští neděli je svátek Svaté Rodiny, při všech bohoslužbách bude možnost obnovy manželských slibů.

Během svátků bude otevřen kostel, je třeba vykonávat dozor nad příchozími, prosíme, kdo zůstáváte v Praze o pomoc při této službě. Rozpis jednotlivých hodin je v sakristii nebo na internetu. Děkujeme za jakoukoli pomoc.