Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Máme za sebou druhou nejkratší dobu adventní. Nebylo to tak dávno, kdy jsme se vítali v novém liturgickém roce. Ano, celý svět se chystá na konec občanského roku, my křesťané jsme ale do toho nového již vstoupili. Snad ne tak bouřlivě, ale možná pokojněji. Není to naše identita? Začít od konce? Pokoj přejeme našim zemřelým. Pokoj tedy bývá spojený se smrtí. „Ať odpočívají ve svatém pokoji“ se modlíme za naše zemřelé. Starý rok „zemřel“ tomu roku novému. Vše jednou končí, aby začalo něco nového. Jednou každý z nás ten nastávající Nový rok neoslaví. To je pravda. A kdo si toto nepřipouští, lže sám sobě. Víra ale dává konci jiný smysl. Není třeba si lhát.

Víra není smutná, ale nadějná. Důvod? V Adventu čekáme na Příchod Božího Syna, Ježíše z Nazareta. Přišel na konci Starého zákona, přinesl nový a trvalý věk smíření, milosrdenství a přijetí (náš letopočet nazýváme „po Kristu,“ „Léta Páně“). Smíření s druhými lidmi, milosrdenství nad našimi slabostmi, přijetí toho, jací doopravdy jsme. Tyto tři kroky nám dovolují být pokojnější, klidnější. Tyto tři královské dary nás vedou k vděčnosti. Křesťan si je vědom konce, ale to není všechno, on vyhlíží nový počátek s vděčností za to, co směl prožít. V těchto třech krocích dovedeme lépe hospodařit s časem. Narození dítěte Ježíše bylo koncem života dívky Marie a počátkem života Matky Boží Panny Marie, koncem života neznámého tesaře Josefa a počátkem skryté velikosti Josefa, ochránce a průvodce Svaté rodiny. Oba nalezli v novém začátku dosud skrytý smysl svého života. Neztratili, ale nalezli. V pokojném a vděčném slavení Vánoc mohou muži a ženy, manželé a celé rodiny objevit svoji novou šanci, nový začátek vztahů a povolání, jakkoli třeba ty loňské roky narušil hřích a lidská slabost. Nový začátek se neobejde bez onoho smíření, milosrdenství a přijetí, které přináší narození Ježíše Krista. Nebojme se začít od konce, objevíme nový začátek. I takové je poslání křesťanů v dnešní době.

A tak pokojné a vděčné Vánoce! Přejme si nejen pokojné a vděčné Narození Páně, ale také pokojně a vděčně vyhlížejme nový čas, který jsme již dostali…

P. Václav

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha