Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: poslední den občanského roku. Mše svaté na poděkování v 7.00, 16.00, na Bílé Hoře v 17.00.

Úterý: slavnost Matky Boží Panny Marie. Mše svaté v 8.00, 10.00 a 18.00 u sv. Markéty, na Bílé Hoře v 11.00.

Pátek: první v měsíci, příležitost k adoraci před vystavenou Nejsvětější svátostí bude po večerní mši svaté asi do 20.30, dle zájmu přítomných. 

Neděle: slavnost Zjevení Páně. Mše svaté v 7.30, 9.00 a 18.00 (s žehnáním vody, křídy a kadidla). V 17.15 Živý betlém s příběhem Tří králů a zpíváním koled. Připravili rodiče a děti naší farnosti. Začátek u hlavní brány kláštera.

Tříkrálová sbírka v naší farnosti proběhne o příštím „tříkrálovém“ víkendu. Vybírat se bude v sobotu po večerní mši svaté a v neděli po všech bohoslužbách. 

Kdo by chtěl vzpomenout na naši letošní farní pouť do kostela sv. Markéty ve Zvoli může si v sakristii koupit nástěnný kalendář s fotografiemi zvolského kostela. Koupí kalendáře přispějeme na slavnostní osvětlení kostela ve Zvoli. 

Blíží se farní ples 19. ledna 2019, bližší informace na plakátech nebo na webu farnosti. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha