Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

Úterý: koncert Hudba královen, koncert z cyklu Břevnovská nocturna v Tereziánském sále v 19.00.   Na Bílé Hoře se koná od 19.30 přednáška Středoevropská aristokracie – kdo je a kdo není hrabě, přednáší PhDr. Petr Mašek.

 Čtvrtek: památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

 Pátek: svátek Obrácení svatého Pavla. Závěr týdne modliteb za jednotu křesťanů

 Sobota: památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

 Neděle: mše svatá v 9.00 zaměřená na děti a udílením svátosti křtu. V 17.00 se koná koncert a ekumenické setkání v kostele sv. Gotharda v Bubenči.

 Úterý 29. ledna 2019: pravidelný úklid kostela (po večerní mši svaté).

 Pátek 1. února 2019: První v měsíci, po večerní mši svaté v bazilice, asi do 20.30.

 Sobota 2. února 2019: svátek Uvedení Páně do chrámu

Mše svaté v 7.00 a v 18.00 s žehnáním svící. Liturgie začíná obřadem žehnání svící vzadu v kostele.  

Světový den mládeže

Tři naši mladí z naší farnosti a br. Bruno Maria jsou na Světovém dni mládeže v Panamě. Na farních stránkách můžeme sledovat zprávy z místa konání. Mysleme na všechny účastníky v modlitbě.

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti