Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Doba vánoční skončila, jsme v mezidobí, mezi zrozením a vzkříšením Ježíš přijímá lidské pozvání, tentokráte na svatbu, kde jeho pomoc přichází v ten pravý čas a ukazuje se kvalita jeho díla. Na slavnost Zjevení, Epifanie 6. ledna se nám představil Král. Vládne bratrstvím, trpělivostí, milosrdenstvím, odpuštěním, pomocí…, jeho vládním programem je láska… pro toho, kdo o tyto poklady stojí. 

Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo (prorok Izaiáš 42, 3)