Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Někteří naší farníci a br. Bruno Maria OSB se chystají na Světové setkání mládeže v Panamě, které proběhne ve dnech 22.-27. ledna 2019. Poprosili jsme o požehnání na cestu při mši svaté ve středu 9. ledna 2019 v 18.00. Na závěr mše svaté poutníci dostali požehnání a povzbuzení, svěřili jsme se jim do modliteb a jako dárek dostali naši státní vlajku se dvěma stuhami – modrou a stříbrnou. Modrá a stříbrná jsou heraldické barvy našeho kláštera (stříbrné břevno /břevna/ na modrém štítu). 

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti