Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Někteří naší farníci a br. Bruno Maria OSB se chystají na Světové setkání mládeže v Panamě, které proběhne ve dnech 22. – 27. ledna 2019. Poprosili jsme o požehnání na cestu při mši svaté ve středu 9. ledna 2019 v 18.00. Na závěr mše svaté poutníci dostali požehnání a povzbuzení, svěřili jsme se jim do modliteb a jako dárek dostali naši státní vlajku se dvěma stuhami – modrou a stříbrnou. Modrá a stříbrná jsou heraldické barvy našeho kláštera (stříbrné břevno /břevna/ na modrém štítu).