Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Mluví se o rozdělení, o konfliktu v církvi v naší republice. Konflikt mezi kněžími? Jak se v problematice vyznat? Střízlivý pohled vskutku dominikánského ražení přináší P. Benedikt Mohelník OP.