Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

O tříkrálovém víkendu 5. a 6. ledna 2019 proběhla v naší farnosti (v bazilice) Tříkrálová sbírka. Letos se podařilo vybrat úžasných 60 295,50Kč. Část výtěžku sbírky půjde na vzdělání a základní potřeby našich adoptivních dívek Soujanyi z Indie a Esther ze Zambie. Soujanya se chce stát zdravotní sestrou a Esther učitelkou. Zbývající obnos na projekty Arcidiecézní charity (ADCH). Děkujeme a Pán žehnej všem dárcům. Stejně tak všem koledníkům, zvláště paní Janě Pištorové, která se o konání sbírky ve farnosti stará. 

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti