Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V okruhu svátku Obrácení svatého Pavla (25. ledna) myslíme na trvalou snahu hledat to, co spojuje křesťany. V tomto smyslu papež František vidí jako styčný bod starost o potřebné, pozornost vůči chudým. Ekumenismus neznamená za každou cenu sdružení všech křesťanů pod jednu instituci, ale nalézání už žité jednoty v tom, co je nám společné. Papež František k týdnu modliteb ZDE.