Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: památka sv. Agáty, panny a mučednice.

Středa: památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.

Sobota: večerní mše svatá v 18.00 slavená při příležitosti oslavy 20. výročí Sdružení Ackermann Gemeinde v ČR. Spolek usilující o smíření mezi Čechy a Němci. S otcem arciopatem by měl sloužit mši svatou biskup Wolfgang Ipolt z Görlitz (Zhořelec).

Neděle: Mše svatá v 9.00 s katechezí pro děti. V tento den budeme udělovat při všech bohoslužbách svátost nemocných. Svátost nemocných je duchovní posila a útěcha v nemoci. Tuto svátost mohou přijmout pokřtění praktikující věřící: senioři, které tíží stáří, všichni nemocní a ti, které čeká vážný lékařský zákrok. Před přijetím svátosti je vhodné přistoupit ke svátosti smíření, protože posilu v utrpení má završit přijetí Eucharistie – svaté přijímání.

Pondělí 11. února 2019: památka Panny Marie Lurdské, Světový den nemocných.

Duchovní cvičení bratří benediktinů (konventu): 11.-16. února 2019. V tyto dny nebude možné kontaktovat bratry (zvláště kněze) v běžném režimu.

O tříkrálovém víkendu 5. a 6. ledna 2019 proběhla v naší farnosti (v bazilice) Tříkrálová sbírka. Letos se podařilo vybrat úžasných 60 295,50Kč. Část výtěžku sbírky půjde na vzdělání a základní potřeby našich adoptivních dívek Soujanyi z Indie a Esther ze Zambie. Soujanya se chce stát zdravotní sestrou a Esther učitelkou. Zbývající obnos na projekty Arcidiecézní charity (ADCH). Děkujeme a Pán žehnej všem dárcům. Stejně tak všem koledníkům.

 

 

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti