Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka Panny Marie Lurdské, Světový den nemocných.

Úterý: po večerní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela. Děkujeme všem, kdo mohou přijít za pomoc.

Celý týden až do soboty se konají v našem klášteře duchovní cvičení. V tyto dny nebude možné kontaktovat bratry (zvláště kněze) v běžném režimu. Je možné se účastnit ranní mše svaté spojené s Laudami.

Nově ukládáme zpěvníky do zásobníků vzadu za lavicemi. Mysleme na to, že jde o vázané knihy, tzn. mají svoji životnost, budeme-li je ukládat hřbetem dolů nebo pokládat na desky, vydrží déle. Děkujeme.

Podrobnější informace také v tištěném Zpravodaji vzadu na stolech.   

  

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti