Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pátek: svátek Stolce svatého apoštola Petra.

Sobota: památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka.

Úterý 26. února 2019: v 19.30 se koná ve farní místnosti na Bílé Hoře vzpomínka na Světový den mládeže v Panamě. O své zážitky se slovem i obrazem podělí br. Bruno Maria Giacintov OSB a mladí, kteří se zúčastnili Světového dne mládeže účastnili.        

Neděle 3. března 2019: poslední neděle před Půstem. V naší farnosti Masopustní neděle. Mše svatá v 9.00 zaměřena na děti. Po mši svaté se agapé přesouvá do Vojtěšky. Přineste, prosíme, něco ke kávě a čaji na společný stůl. Před Vojtěškou připravíme popel na blížící se Popeleční středu. Popel se získává ze spálených ratolestí loňské Květné neděle. Ratolesti z loňské Květné neděle můžete nosit průběžně do sakristie nebo je přinést až na Masopustní neděli. Odpoledne v 15.00 se koná dětský karneval v Sala terreně (v suterénu) prelatury kláštera. Více informací na našich informačních místech.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti