Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pátek: svátek Stolce svatého apoštola Petra. 

Sobota: památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka. 

Úterý 26. února 2019: v 19.30 se koná ve farní místnosti na Bílé Hoře vzpomínka na Světový den mládeže v Panamě. O své zážitky se slovem i obrazem podělí br. Bruno Maria Giacintov OSB a mladí, kteří se zúčastnili Světového dne mládeže účastnili. 

Neděle 3. března 2019: poslední neděle před Půstem. V naší farnosti Masopustní neděle. Mše svatá v 9.00 zaměřena na děti. Po mši svaté se agapé přesouvá do Vojtěšky. Přineste, prosíme, něco ke kávě a čaji na společný stůl. Před Vojtěškou připravíme popel na blížící se Popeleční středu. Popel se získává ze spálených ratolestí loňské Květné neděle. Ratolesti z loňské Květné neděle můžete nosit průběžně do sakristie nebo je přinést až na Masopustní neděli. Odpoledne v 15.00 se koná dětský karneval v Sala terreně (v suterénu) prelatury kláštera. Více informací na našich informačních místech. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha