Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pátek: svátek Stolce svatého apoštola Petra.

Sobota: památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka.

Úterý 26. února 2019: v 19.30 se koná ve farní místnosti na Bílé Hoře vzpomínka na Světový den mládeže v Panamě. O své zážitky se slovem i obrazem podělí br. Bruno Maria Giacintov OSB a mladí, kteří se zúčastnili Světového dne mládeže účastnili.        

Neděle 3. března 2019: poslední neděle před Půstem. V naší farnosti Masopustní neděle. Mše svatá v 9.00 zaměřena na děti. Po mši svaté se agapé přesouvá do Vojtěšky. Přineste, prosíme, něco ke kávě a čaji na společný stůl. Před Vojtěškou připravíme popel na blížící se Popeleční středu. Popel se získává ze spálených ratolestí loňské Květné neděle. Ratolesti z loňské Květné neděle můžete nosit průběžně do sakristie nebo je přinést až na Masopustní neděli. Odpoledne v 15.00 se koná dětský karneval v Sala terreně (v suterénu) prelatury kláštera. Více informací na našich informačních místech.