Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Kdo by rád neslavil. A přece nejde žít celoživotní karneval. Doba postní je přípravou na narozeniny. Aby očekávaná radost byla o to větší a pravdivější. Velikonocemi jsme se znovu narodili. Příchod nového života je vždy nějak spjat s utrpením, ale když člověk spatří světlo světa (např. maminka své narozené dítě), bolest je pryč. To všechno za nás prožil Ježíš Kristus, svým utrpením a smrtí nám daroval život. 

Utrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí slávou, která se zjeví na nás (Římanům 8, 18)