Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie.

Čtvrtek: svátek Zesnutí sv. Benedikta.

Ve středu 27. března 2019 ve 20.00 v bazilice se setkáme k modlitbě Taizé. Příležitost k modlitbě, ztišení, písním…

Ve dnech 29. – 31. 3. 2019 proběhne v pavilonu Vojtěška Bazar dětského oblečení, sportovních potřeb a hraček. Příjem darovaných věcí: pátek 29. 3. (17.00−18.00), prodej (kus za 10Kč): sobota 30. 3. (9.00−11.00) a neděle 31. 3. (8.30−10.30). Věci, prosíme, noste čisté a v pořádku.

V neděli 31. března 2019 při mši svaté v 9.00, která bude zaměřena na děti prožijeme představení našich letošních prvokomunikantů.

V době postní máme také více času věnovat ztišení a modlitbě. Každý pátek v době postní bude možnost eucharistické adorace v bazilice vždy od 20.00 asi do 21.00. Letos v závěru adorací budeme uvažovat nad exhortací (povzbuzením) papeže Františka Gaudete et exultate (Radujte se a jásejte) o povolání ke svatosti v současném světě.

K době postní patří také almužna. I letos můžeme věnovat ušetřené peníze na charitativní a jiné účely. Vzadu jsou k dispozici papírové postní kasičky. Na kasičkách můžete vyznačit, na který účel chcete, aby almužna byla použita.

Celou dobu postní, prosíme, využijte k přijetí svátosti smíření.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha