Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie.

Čtvrtek: svátek Zesnutí sv. Benedikta.

Ve středu 27. března 2019 ve 20.00 v bazilice se setkáme k modlitbě Taizé. Příležitost k modlitbě, ztišení, písním…

Ve dnech 29.-31. 3. 2019 proběhne v pavilonu Vojtěška Bazar dětského oblečení, sportovních potřeb a hraček. Příjem darovaných věcí: pátek 29. 3. (17.00-18.00), prodej (kus za 10Kč): sobota 30. 3. (9.00-11.00) a neděle 31. 3. (8.30-10.30). Věci, prosíme, noste čisté a v pořádku.

V neděli 31. března 2019 při mši svaté v 9.00, která bude zaměřena na děti prožijeme představení našich letošních prvokomunikantů.

V době postní máme také více času věnovat ztišení a modlitbě. Každý pátek v době postní bude možnost eucharistické adorace v bazilice vždy od 20.00 asi do 21.00. Letos v závěru adorací budeme uvažovat nad exhortací (povzbuzením) papeže Františka Gaudete et exultate (Radujte se a jásejte) o povolání ke svatosti v současném světě.

K době postní patří také almužna. I letos můžeme věnovat ušetřené peníze na charitativní a jiné účely. Vzadu jsou k dispozici papírové postní kasičky. Na kasičkách můžete vyznačit, na který účel chcete, aby almužna byla použita.

Celou dobu postní, prosíme, využijte k přijetí svátosti smíření.

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti