Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes v 16.30 dnes se koná na Bílé Hoře benefiční koncert na podporu vzniku dokumentárního filmu o poutním místě. Účinkuje sr. Marie Magdalena Fuxová OSB.

Úterý: v 19.30 na Bílé Hoře se koná přednáška „O včelařství,“ večerem bude provázet Milan Vyhnálek.

 Pátek: je první v měsíci, příležitost k eucharistické adoraci bude od 18.30 až do 21.00 v rámci postních pátků.

 V době postní máme více času věnovat modlitbě, každý pátek od 20.00 do 21.00 je otevřen kostel k modlitbě před vystavenou Nejsvětější svátostí. Adoraci uzavírá meditace nad texty exhortace (povzbuzení) papeže Františka o povolání ke svatosti v současném světě. Témata posledních dvou večerů bude: „Více života, více lidskosti“ a „Logika daru a kříže.“

Po celou dobu postní se modlíme křížovou cestu vždy v neděli a v pátek v 17.15 v bazilice.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha