Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes v 16.30 dnes se koná na Bílé Hoře benefiční koncert na podporu vzniku dokumentárního filmu o poutním místě. Účinkuje sr. Marie Magdalena Fuxová OSB.

Úterý: v 19.30 na Bílé Hoře se koná přednáška „O včelařství,“ večerem bude provázet Milan Vyhnálek.

 Pátek: je první v měsíci, příležitost k eucharistické adoraci bude od 18.30 až do 21.00 v rámci postních pátků.

 V době postní máme více času věnovat modlitbě, každý pátek od 20.00 do 21.00 je otevřen kostel k modlitbě před vystavenou Nejsvětější svátostí. Adoraci uzavírá meditace nad texty exhortace (povzbuzení) papeže Františka o povolání ke svatosti v současném světě. Témata posledních dvou večerů bude: „Více života, více lidskosti“ a „Logika daru a kříže.“

Po celou dobu postní se modlíme křížovou cestu vždy v neděli a v pátek v 17.15 v bazilice.

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti