Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V době postní máme také více času věnovat ztišení a modlitbě. Každý pátek v době postní bude možnost eucharistické adorace v bazilice vždy od 20.00 asi do 21.00. Letos v závěru adorací budeme uvažovat nad exhortací (povzbuzením) papeže Františka Gaudete et exultate (Radujte se a jásejte) o povolání ke svatosti v současném světě. 

Papež František

GAUDETE ET EXULTATE

Radujte se a jásejte

Apoštolská exhortace o povolání ke svatosti v současném světě

8. března – Pán volá

15. března – Také pro Tebe

22. března – Tvoje poslání v Kristu

29. března – Činnost, která posvěcuje

5. dubna – Více života, více lidskosti

12. dubna – Logika daru a kříže

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha