Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Distribuce hotových triček

Od neděle 28.4. bude probíhat distribuce objednaných triček.
Objednali jsme trika navíc, která jsou k dispozici těm farníkům, kteří nestihli objednat. Cena zůstává stejná.

Farní trička

K příležitosti 20. výročí farních poutí jsme se jako farnost rozhodli tuto jedinečnou událost zpestřit vytvořením farních triček, kterými bychom podpořili jedinečnou identitu našeho společenství. Trička využijeme při mnoha aktivitách farnosti.
Objednávky jsou uzavřeny. K dispozici je několik triček, které jsme objednali navíc.
Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti