Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Distribuce hotových triček

Od neděle 28.4. bude probíhat distribuce objednaných triček.
Objednali jsme trika navíc, která jsou k dispozici těm farníkům, kteří nestihli objednat. Cena zůstává stejná.

Farní trička

K příležitosti 20. výročí farních poutí jsme se jako farnost rozhodli tuto jedinečnou událost zpestřit vytvořením farních triček, kterými bychom podpořili jedinečnou identitu našeho společenství. Trička využijeme při mnoha aktivitách farnosti.
Objednávky jsou uzavřeny. K dispozici je několik triček, které jsme objednali navíc.