Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve.

Středa: památka sv. Josefa Dělníka.

Čtvrtek: památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve.

Pátek: svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů. (Výročí úmrtí P. Františka Jedličky.) První pátek v měsíci, po večerní mši svaté následuje v bazilice eucharistická adorace asi do 20.30.

V pondělí a úterý proběhne v našem klášteře Generální kapitula členů Slovanské benediktinské kongregace sv. Vojtěcha, kterou tvoří tyto kláštery: Břevnov, Broumov, Emauzy, Rajhrad, Cokovac (Chorvatsko), Maribor (Slovinsko), Venio – Bílá Hora. Během tohoto setkání budeme jednat o životě našich klášterů, prosíme o modlitbu. Přijměte pozvání na mši svatou v úterý v 7.00.

V neděli 5. května 2019 proběhne distribuce objednaných farních triček, především po mši svaté v 9.00.

Středa 8. května 2019: v tento den se koná (již 20.) farní pouť do kaple sv. Jana v Trní na Jenerálce. Mše svatá na místě začíná ve 13.00. Je připraveno 5 poutních tras. Další informace budou průběžně aktualizovány, sledujte internetové stránky farnosti. K této příležitosti jsou zamýšlena farní trička, věříme v příznivé počasí…

Po celý měsíc květen – zasvěcený Panně Marii – se modlíme litanie k Panně Marii vždy v úterý, čtvrtek a sobotu po večerní mši svaté.

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, vyhlašuje konání arcidiecézního eucharistického kongresu s názvem Eucharistia et labor ve dnech 28. 4. až 20. 6. 2019. 

Název kongresu byl vybrán tak, aby odkazoval na osobnost kardinála Josefa Berana, jehož 50. výročí úmrtí si letos připomínáme, a zároveň je to letos 70 let od počátku jeho internace. Eucharistia et labor je jeho biskupské heslo. Kardinál Beran v předvečer slavnosti Těla a krve Páně dne 18. 6. 1949 ve strahovském klášterním kostele pronesl veřejně jedno ze svých posledních kázání, ve kterém vyzýval věřící k větší jednotě s biskupem, k vytrvalosti a lásce ke Kristu v těžké době, kterou zakoušeli. Druhý den se měl konat průvod Božího těla. Katedrálu však obsadili členové Lidových milicí a příslušníci StB a arcibiskup se stal vězněm ve vlastním domě, čímž začala jeho internace.

Tímto kongresem chceme vzdát Bohu chválu, chceme ale také vyjádřit vděčnost a uznání všem kněžím, kteří s láskou a neúnavně den za dnem slaví mši svatou a umožňují věřícím přístup k hostině Páně.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha