Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V úterý 9. dubna 2019 se konal úklid kostela před svátky. Děkujeme za nemalou účast vás, kteří jste přišli pomoci připravit náš kostel na Velikonoce.  

 Zelený čtvrtek: ranní mše v bazilice nebude – mše k svěcení olejů se koná jen v katedrálách. Bazilika je po celý den uzavřena. V tento den se nezpovídá. 17.30 mše svatá na památku Večeře Páně na Bílé Hoře. 18.00 pontifikální mše svatá na památku Večeře Páně v bazilice. V bazilice je možnost soukromé adorace do 24.00.

Velký pátek: (den přísného postu). V bazilice možnost soukromé adorace od 8.00 do 21.00. 15.00 velkopáteční obřady v bazilice. 19.00 denní modlitba církve v bazilice – modlitba se čtením Bílé soboty. 17.00 křížová cesta na Bílé Hoře. 17.30 velkopáteční obřady na Bílé Hoře. V tento den se nezpovídá.

Bílá sobota: V bazilice je možnost soukromé adorace od 8.00 do 15.00. 20.00 velikonoční vigilie na Bílé Hoře. 20.30 velikonoční vigilie v bazilice. V tento den se nezpovídá.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: 8.00 mše svatá v bazilice – s žehnáním pokrmů. 10.00 pontifikální mše svatá v bazilice – s žehnáním pokrmů. 11.00 mše svatá na Bílé Hoře – s žehnáním pokrmů. 18.00 mše svatá v bazilice. V tento den se nezpovídá.

Velikonoční pondělí: 7.30 mše svatá v bazilice. 9.00 mše svatá v bazilice – zaměřená na děti. 11.00 mše svatá na Bílé Hoře. 18.00 mše svatá v bazilice.

 

„Na světě nejsme sami“ – Misijní neděle

V neděli 28. dubna 2019 se koná v areálu kláštera akce Na světě nejsme sami, kterou pořádají naše břevnovské oddíly Jelena a Arachné. Celý den začne mší svatou v 9.00 v bazilice. Po mši svaté v zahradě a na dalších místech je připravený program pro děti a rodiny až do 15.00. Výtěžek celého dne podpoří stacionář pro sirotky v Bozoum ve Středoafrické republice.