Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli 28. dubna 2019 se koná v areálu kláštera akce „Na světě nejsme sami“, kterou pořádají naše břevnovské oddíly mládeže Jeleni a Arachné. Celý den začne mší svatou v 9.00 v bazilice. Po mši svaté následuje agapé před bazilikou, prosíme, abyste připravili a přinesli něco ke kávě a čaji, občerstvení můžete nosit do sakristie. Po celý den v zahradě a na dalších místech je připravený program pro děti a rodiny až do 15.00. Finanční prostředky získané z vaší štědrosti podpoří stacionář pro sirotky v Bozoum ve Středoafrické republice.

Děkujeme za vaši účast. Děkujeme všem, kdo připravovali celý den a pomáhali s jeho realizací. Vybrali jsme 65 100Kč. Děkujeme!

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha