Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Nezvyklé počasí, sucho, „jarní nestálost,“ změny ve světě: nepokoje, nejistota…  To vše způsobuje naši únavu a podrážděnost. Asi každý si najde nějaký lék… Milosrdenství nabízí Bůh, je to síla, kterou nic nepřemůže, pramen naděje, ať se kolem nás odehrává cokoli…

„Nekonečně milosrdný“ (list Efezanům 2, 4)