Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Děkujeme všem, kdo jste se zapojili do přípravy a realizace Misijní neděle minulý týden. Vybrali jsme 65 100Kč, které budou odeslány do stacionáře pro děti v Bozoum ve Středoafrické republice…

Pondělí: památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.

Středa: v tento den se koná (již 20.) farní pouť do kaple sv. Jana Nepomuckého „v Trní“ na Jenerálce. Mše svatá na místě začíná ve 13.00. Je připraveno 5 poutních tras. Informace o jednotlivých trasách jsou ve Zpravodaji nebo na farních stránkách. Protože kolem kaple je omezený prostor, bude následné agapé bez otevřeného ohně pouze z vlastních zásob. Kdo pojede autem je třeba parkovat asi 100m od místa při odbočení z hlavní silnice. K letošní pouti si oblékneme i farní trička… Objednaná trika jsou po mši svaté v 9.00 k dispozici ve farní chodbě.

Neděle: IV. velikonoční – Neděle Dobrého Pastýře – Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

Středa 15. května 2019: ve 20.00 v bazilice zveme k modlitbě Taizé, je to příležitost ke ztišení, zastavení se, meditaci…

I letos se připojujeme k evropské evangelizační iniciativě Noc kostelů. Tentokráte nabízíme bohatší program, který předpokládá opět pomoc z vlastních zdrojů. Jedná se o dozor v kostele, u pramene Vojtěška, v Oranžerii, v Josefce. Prosíme, hlaste se na internetových stránkách farnosti, kde je rozpis jednotlivých služeb, nebo přímo P. Václavovi (e‑mailem, nebo osobně v sakristii kostela). Děkujeme.

Po celý měsíc květen – zasvěcený Panně Marii – se modlíme litanie k Panně Marii vždy v úterý, čtvrtek a sobotu po večerní mši svaté.

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, vyhlašuje konání arcidiecézního eucharistického kongresu s názvem Eucharistia et labor ve dnech 28. 4. až 20. 6. 2019. 

Na každou neděli je připravena katecheze, která dostupná v našich farních sdělovacích prostředcích. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha