Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Děkujeme všem, kdo jste se zapojili do přípravy a realizace Misijní neděle předminulý týden. Vybrali jsme 65 100Kč, které budou odeslány do stacionáře pro děti v Bozoum ve Středoafrické republice…

Úterý: svátek sv. Matěje, apoštola.

Středa: ve 20.00 modlitba Taizé v bazilice.

Čtvrtek: svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.

Sobota: na Bílé hoře se koná v ulici u Boroviček DEN SOUSEDŮ. Při této příležitosti sestry benediktinky otevírají poutní areál. Mezi 13. a 18. hodinou bude možné navštívit poutní místo i klášterní zahradu, kde proběhne nevšední výstava Patchworkových děl. Ve 14 hodin budou studenti restaurování přímo na zdi předzahrádky prezentovat, jak se maluje barokní freska, v 15 hodin proběhne prohlídka kostela a nádvoří s průvodcem a následně bude promítán krátký film o bělohorské bitvě a v 16.30 zveme do kostela na koncert Řepského sousedského sboru. Na závěr zvou sestry benediktinky na společnou modlitbu nešpor.

Neděle: po večerní mši svaté se pomodlíme litanie k Panně Marii tak, jak je zkomponoval náš farník Jan Hanuš. Mši svatou a litanie doprovodí náš chrámový sbor.

I letos se připojujeme k evropské evangelizační iniciativě Noc (otevřených) kostelů. Tentokráte nabízíme bohatší program, který předpokládá naši aktivní účast, pomoc. Jedná se o dozor v kostele, u pramene Vojtěška, v Oranžerii, v Josefce. Prosíme, hlaste se na internetových stránkách farnosti, kde je rozpis jednotlivých služeb, nebo přímo P. Václavovi (e‑mailem, osobně v sakristii kostela). Děkujeme.

Po celý měsíc květen – zasvěcený Panně Marii – se modlíme litanie k Panně Marii vždy v úterý, čtvrtek a sobotu po večerní mši svaté.

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, vyhlašuje konání arcidiecézního eucharistického kongresu s názvem Eucharistia et labor ve dnech 28. 4. až 20. 6. 2019. 

Na každou neděli je připravena katecheze, která dostupná v našich farních sdělovacích prostředcích. 

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha