Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Děkujeme všem, kdo jste se zapojili do přípravy a realizace Misijní neděle předminulý týden. Vybrali jsme 65 100Kč, které budou odeslány do stacionáře pro děti v Bozoum ve Středoafrické republice…

Úterý: svátek sv. Matěje, apoštola.

Středa: ve 20.00 modlitba Taizé v bazilice.

Čtvrtek: svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.

Sobota: na Bílé hoře se koná v ulici u Boroviček DEN SOUSEDŮ. Při této příležitosti sestry benediktinky otevírají poutní areál. Mezi 13. a 18. hodinou bude možné navštívit poutní místo i klášterní zahradu, kde proběhne nevšední výstava Patchworkových děl. Ve 14 hodin budou studenti restaurování přímo na zdi předzahrádky prezentovat, jak se maluje barokní freska, v 15 hodin proběhne prohlídka kostela a nádvoří s průvodcem a následně bude promítán krátký film o bělohorské bitvě a v 16.30 zveme do kostela na koncert Řepského sousedského sboru. Na závěr zvou sestry benediktinky na společnou modlitbu nešpor.

Neděle: po večerní mši svaté se pomodlíme litanie k Panně Marii tak, jak je zkomponoval náš farník Jan Hanuš. Mši svatou a litanie doprovodí náš chrámový sbor.

I letos se připojujeme k evropské evangelizační iniciativě Noc (otevřených) kostelů. Tentokráte nabízíme bohatší program, který předpokládá naši aktivní účast, pomoc. Jedná se o dozor v kostele, u pramene Vojtěška, v Oranžerii, v Josefce. Prosíme, hlaste se na internetových stránkách farnosti, kde je rozpis jednotlivých služeb, nebo přímo P. Václavovi (e-mailem, osobně v sakristii kostela). Děkujeme.

Po celý měsíc květen – zasvěcený Panně Marii – se modlíme litanie k Panně Marii vždy v úterý, čtvrtek a sobotu po večerní mši svaté.

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, vyhlašuje konání arcidiecézního eucharistického kongresu s názvem Eucharistia et labor ve dnech 28. 4. až 20. 6. 2019.

Na každou neděli je připravena katecheze, která dostupná v našich farních sdělovacích prostředcích. 

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti