Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ježíšovo nanebevstoupení neznamená, že zcela odešel. Návrat k Otci přináší nový rozměr jeho přítomnosti. Žije mezi námi novým způsobem. Je v každém prostoru a po všechen čas, nablízku každému člověku. Duch Svatý nás tomu učí… 

Pán působil s nimi a potvrzoval jejich slova znameními, která je provázela (Mk 16, 20)