Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Děkujeme všem organizátorů a dobrovolníkům, kteří pomohli s realizací letošní Noci kostelů. Prožili jsme večer, kdy vedle baziliky a krypty byly otevřeny i tři objekty v naší klášterní zahradě, kaple Josefka vůbec poprvé pro veřejnost. Kostel navštívilo 824 poutníků. Bohu díky i za dar příznivého počasí pro tuto akci.

—————–

Přijměte pozvání na letošní Noc kostelů, která začíná už za několik málo hodin. U nás u sv. Markéty mší svatou v 18.00, následuje program pro děti, komentovaná prohlídka varhan, baziliky, písňový příběh Milosrdný Samaritán v podání břevnovské scholy, varhanní improvizace, čtení duchovních textů, ztišení, závěrečná modlitba.

Doprovodný program: výstava obrazů Miroslava Koupila (kostel – farní chodba), možnost navštívit kůr s varhanami, kryptu, v klášterní zahradě pak pramen potoka Brusnice v pavilonu Vojtěška, vstupní halu v Oranžerii, kapli zvanou Josefka. Časový harmonogram na webu Noci kostelů.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti