Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Měsíc květen je zasvěcen Panně Marii. V naší farnosti se budeme zvláště modlit k Matce Boží vždy po mši svaté v úterý, čtvrtek a sobotu. 

Dnes po večerní mši svaté se pomodlíme litanie k Panně Marii tak, jak je zkomponoval náš farník Jan Hanuš. Mši svatou a litanie doprovodí náš chrámový sbor.

Pondělí: památka sv. Klementa Maria Hoffbauera, kněze.

Pátek: Noc kostelů. Tentokráte nabízíme zde v Břevnově bohatší program, který předpokládá naši aktivní účast, pomoc. Jedná se o dozor v kostele, u pramene Vojtěška, v Oranžerii, v Josefce. Prosíme, hlaste se na internetových stránkách farnosti, kde je rozpis jednotlivých služeb, nebo přímo P. Václavovi e‑mailem. Děkujeme. 

Sobota: památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve. 

Neděle: po večerní mši svaté se pomodlíme litanie k Panně Marii tak, jak je zkomponoval náš farník Jan Hanuš. Mši svatou a litanie doprovodí náš chrámový sbor.

Neděle 2. června 2019: při mši svaté v 9.00 přijme 17 dětí naší farnosti poprvé Eucharistii, první svaté přijímání znamená druhý velký krok v zapojení se do společenství církve. 

Arcidiecézní eucharistický kongres

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, vyhlašuje konání arcidiecézního eucharistického kongresu s názvem Eucharistia et labor ve dnech 28. 4. až 20. 6. 2019. 

Název kongresu byl vybrán tak, aby odkazoval na osobnost kardinála Josefa Berana, jehož 50. výročí úmrtí si letos připomínáme, a zároveň je to letos 70 let od počátku jeho internace. Eucharistia et labor je jeho biskupské heslo. Kardinál Beran v předvečer slavnosti Těla a krve Páně dne 18. 6. 1949 ve strahovském klášterním kostele pronesl veřejně jedno ze svých posledních kázání, ve kterém vyzýval věřící k větší jednotě s biskupem, k vytrvalosti a lásce ke Kristu v těžké době, kterou zakoušeli. Druhý den se měl konat průvod Božího těla. Katedrálu však obsadili členové Lidových milicí a příslušníci StB a arcibiskup se stal vězněm ve vlastním domě, čímž začala jeho internace.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha