Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

I letos jsme se připojili evropské evangelizační iniciativě. Děkujeme všem organizátorům a dobrovolníkům, kteří jste se zapojili do průběhu celé akce. 

Dnes po večerní mši svaté se pomodlíme litanie k Panně Marii tak, jak je zkomponoval náš farník Jan Hanuš. Mši svatou a litanie doprovodí náš chrámový sbor.

Pondělí: památka sv. Augustina z Canterbury, biskupa. 

Středa: Naši prvokomunikanti, děti, které se připravují k 1. svatému přijímání, dnes přijmou poprvé svátost smíření. Mysleme na ně a na jejich rodiny v modlitbě. 

 

Čtvrtek: Slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek, tzn., že se máme setkat při slavení eucharistie. Začíná 2. část doby velikonoční, je to čas tzv. Svatodušní novény. Každý večer od 30. 5. do 7. 6. se setkáme k modlitbě v bazilice od 20.00, letos má novéna podtitul „7 darů“. Po vzoru apoštolů a Matky Boží chceme setrvávat na modlitbách. 

Pátek: svátek Navštívení Panny Marie.

Po večerní mši svaté se pomodlíme litanie k Panně Marii – na závěr měsíce května.

Neděle: při mši svaté v 9.00 přijmou děti naší farnosti poprvé eucharistii, znamená to druhý velký krok v zapojení se do společenství církve.  Pojďme společně poděkovat a oslavit tento velký svátek naší farnosti. Zahrňme do modliteb naše děti a rodiny. Prosme za dar víry a prohloubení darů Ducha svatého pro rodiny naší farnosti. 

Neděle 9. června 2019: slavnost Seslání Ducha svatého. V tento den přijme 5 biřmovanců připravovaných v naší farnosti svátost biřmování v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Mysleme na ně v modlitbě. 

 

Arcidiecézní eucharistický kongres

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, vyhlašuje konání arcidiecézního eucharistického kongresu s názvem Eucharistia et labor ve dnech 28. 4. až 20. 6. 2019. 

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha