Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

I letos jsme se připojili k evropské evangelizační iniciativě. Děkujeme všem organizátorům a dobrovolníkům, kteří jste se zapojili do průběhu celé akce.

Pondělí: památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků.

Úterý: Po večerní mši svaté se koná úklid kostela, děkujeme všem, kdo se mohou připojit.

Středa: památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.

Čtvrtek: památka sv. Norberta, biskupa.

Pátek: První pátek v měsíci. Po mši svaté následuje výstav Nejsvětější Svátosti do 19.30, kdy bude zakončen požehnáním. V 19.45 následuje modlitba Kompletáře a ve 20.00 Svatodušní novéna.

Neděle: slavnost Seslání Ducha Svatého. V tento den přijme 5 biřmovanců připravovaných v naší farnosti svátost biřmování v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Mysleme na ně v modlitbě. Odpoledne v 16.00 se koná na Bílé Hoře koncert dětského souboru Musica Marcato pod vedením Veroniky Kopecké.

Svatodušní novéna v naší farnosti (30.5.-7.6. 2019)

Letos s podtitulem „7 darů“. Před vyvrcholením doby velikonoční chceme po vzoru apoštolů a Matky Boží setrvávat na modlitbách. Jde o pásmo modlitby, zpěvů, čtení textů, rozjímání, ticha. Každý večer ve 20.00 v bazilice.

 Arcidiecézní eucharistický kongres

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, vyhlašuje konání arcidiecézního eucharistického kongresu s názvem Eucharistia et labor ve dnech 28. 4. až 20. 6. 2019.

 

 

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti