Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

I letos jsme se připojili k evropské evangelizační iniciativě. Děkujeme všem organizátorům a dobrovolníkům, kteří jste se zapojili do průběhu celé akce.

Pondělí: památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků.

Úterý: Po večerní mši svaté se koná úklid kostela, děkujeme všem, kdo se mohou připojit.

Středa: památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.

Čtvrtek: památka sv. Norberta, biskupa.

Pátek: První pátek v měsíci. Po mši svaté následuje výstav Nejsvětější Svátosti do 19.30, kdy bude zakončen požehnáním. V 19.45 následuje modlitba Kompletáře a ve 20.00 Svatodušní novéna.

Neděle: slavnost Seslání Ducha Svatého. V tento den přijme 5 biřmovanců připravovaných v naší farnosti svátost biřmování v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Mysleme na ně v modlitbě. Odpoledne v 16.00 se koná na Bílé Hoře koncert dětského souboru Musica Marcato pod vedením Veroniky Kopecké.

Svatodušní novéna v naší farnosti (30.5. – 7.6. 2019)

Letos s podtitulem „7 darů“. Před vyvrcholením doby velikonoční chceme po vzoru apoštolů a Matky Boží setrvávat na modlitbách. Jde o pásmo modlitby, zpěvů, čtení textů, rozjímání, ticha. Každý večer ve 20.00 v bazilice.

 Arcidiecézní eucharistický kongres

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, vyhlašuje konání arcidiecézního eucharistického kongresu s názvem Eucharistia et labor ve dnech 28. 4. až 20. 6. 2019.

 

 

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha