Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Mše svatá pouze večer v 18.00.

Od pondělí začíná letní pořad bohoslužeb. Mše svaté Po, St, Pá pouze večer v 18.00, Út a Čt pouze ráno v 7.00. Víkendy zůstávají nezměněny stejně tak pořad bohoslužeb na Bílé Hoře. 

Čtvrtek: mše svatá v 7.00 bude ve slovenském jazyce, eucharistii zde budou slavit členové Konfederace politických vězňů Slovenska se svými kněžími. 

Pátek: slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Sobota: slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.

Ve středu 19. června 2019 zemřel P. Augustin Gazda OSB, převor-administrátor v klášteře Rajhrad. Pohřeb se koná 27. června 2019 ve 14.00 v klášterním kostele v Rajhradě. P. Augustin působil jako novicmistr zde v Břevnově, pak také v duchovní správě v Břevnově a na Bílé Hoře. Na pohřeb vypravujeme autobus, je možno se v sakristii přihlásit a zapsat. Odjezd v 9.00 z parkoviště před areálem kláštera.

Na svátek sv. Prokopa, opata, ve čtvrtek 4. července 2019 budeme slavit našeho benediktinského světce a patrona v kostele Všech Svatých na Pražském Hradě. V 17.30 se pomodlíme nešpory – večerní modlitbu církve, v 18.00 mše svatá, kterou bude celebrovat arciopat Prokop. Mše svatá ráno u svaté Markéty nebude, stejně tak nebude mše svatá na Bílé Hoře.