Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

U sv. Markéty od pondělí 24. června 2019 platí letní pořad bohoslužeb. Mše svaté Po, St, Pá pouze večer v 18.00, Út a Čt pouze ráno v 7.00. Víkendy zůstávají nezměněny stejně tak pořad bohoslužeb na Bílé Hoře. 

Středa: svátek sv. Tomáše, apoštola.

Čtvrtek: svátek sv. Prokopa, opata. Našeho benediktinského světce a patrona budeme slavit v kostele Všech Svatých na Pražském Hradě. V 17.30 se pomodlíme nešpory – večerní modlitbu církve, v 18.00 mše svatá, kterou bude celebrovat arciopat Prokop. Mše svatá ráno u svaté Markéty nebude, stejně tak nebude mše svatá na Bílé Hoře.

Pátek: slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy. První pátek v měsíci – po mši svaté bude vystavena Nejsvětější svátost k adoraci asi do 20.30.

V neděli 7. července 2019 (příští neděli) P. Václav navštíví letní tábor našeho dívčího oddílu Arachné. Kdo by z rodičů chtěl dětem něco zaslat, může věci nosit do sakristie nebo na Infocentrum. Tábor našich skautů navštíví P. Václav až na závěr 17. července 2019.   

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti