Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

U sv. Markéty od pondělí 24. června 2019 platí letní pořad bohoslužeb. Mše svaté Po, St, Pá pouze večer v 18.00, Út a Čt pouze ráno v 7.00. Víkendy zůstávají nezměněny stejně tak pořad bohoslužeb na Bílé Hoře. 

Středa: svátek sv. Tomáše, apoštola.

Čtvrtek: svátek sv. Prokopa, opata. Našeho benediktinského světce a patrona budeme slavit v kostele Všech Svatých na Pražském Hradě. V 17.30 se pomodlíme nešpory – večerní modlitbu církve, v 18.00 mše svatá, kterou bude celebrovat arciopat Prokop. Mše svatá ráno u svaté Markéty nebude, stejně tak nebude mše svatá na Bílé Hoře. 

Pátek: slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy. První pátek v měsíci – po mši svaté bude vystavena Nejsvětější svátost k adoraci asi do 20.30.

V neděli 7. července 2019 (příští neděli) P. Václav navštíví letní tábor našeho dívčího oddílu Arachné. Kdo by z rodičů chtěl dětem něco zaslat, může věci nosit do sakristie nebo na Infocentrum. Tábor našich skautů navštíví P. Václav až na závěr 17. července 2019. 

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha