Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Středa: památka sv. Romualda, opata.

Čtvrtek: Slavnost Těla a Krve Páně. Mše svaté v 7.00 a v 18.00. Po mši svaté v 18.00 následuje eucharistická adorace, děti si mohou přinést do kostela květiny, které pak budou klást na oltář. Letos po večerní mši svaté nebude setkání – agapé za Vojtěškou.

Pátek: památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka. V 18.00 mše svatá za + P. Aloise Kánského, kaplana naší farnosti. 

Neděle: při mši svaté v 9.00, která bude zaměřena na děti, poděkujeme za uplynulý školní rok. Po mši svaté následuje farní piknik za Vojtěškou s vlastním občerstvením.

Od pondělí 24. června 2019 začíná letní pořad bohoslužeb.

Dnes vychází poslední z tzv. minikatechezí arcidiecézního eucharistického kongresu. Téma této poslední neděle je „Eucharistie a věčný život.“ Texty jsou k dispozici v našich informačních prostředcích.

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti