Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Středa: památka sv. Romualda, opata. 

Čtvrtek: Slavnost Těla a Krve Páně. Mše svaté v 7.00 a v 18.00. Po mši svaté v 18.00 následuje eucharistická adorace, děti si mohou přinést do kostela květiny, které pak budou klást na oltář. Letos po večerní mši svaté nebude setkání – agapé za Vojtěškou. 

Pátek: památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka. V 18.00 mše svatá za + P. Aloise Kánského, kaplana naší farnosti. 

Neděle: při mši svaté v 9.00, která bude zaměřena na děti, poděkujeme za uplynulý školní rok. Po mši svaté následuje farní piknik za Vojtěškou s vlastním občerstvením.

Od pondělí 24. června 2019 začíná letní pořad bohoslužeb. 

Dnes vychází poslední z tzv. minikatechezí arcidiecézního eucharistického kongresu. Téma této poslední neděle je „Eucharistie a věčný život.“ Texty jsou k dispozici v našich informačních prostředcích. 

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha