Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes přijme 5 biřmovanců připravovaných v naší farnosti svátost biřmování v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Mysleme na ně v modlitbě.

Odpoledne v 16.00 se koná na Bílé Hoře koncert dětského souboru Musica Marcato pod vedením Veroniky Kopecké.

Pondělí: památka Panny Marie, Matky církve. Začíná liturgické mezidobí.

Úterý: památka sv. Barnabáše, apoštola.

Čtvrtek: svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.

Neděle: Slavnost Nejsvětější Trojice. Při mši svaté v 9.00 přijmeme do služby nového ministranta.

Čtvrtek 20. června 2019: Slavnost Těla a Krve Páně. Mše svaté v 7.00 a v 18.00. Letos po večerní mši svaté nebude setkání – agapé za Vojtěškou.

Neděle 23. června 2019: při mši svaté v 9.00, která bude zaměřena na děti, poděkujeme za uplynulý školní rok. Po mši svaté následuje farní piknik za Vojtěškou.

Od pondělí 24. června 2019 začíná letní pořad bohoslužeb.

Arcidiecézní eucharistický kongres

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, vyhlašuje konání arcidiecézního eucharistického kongresu s názvem Eucharistia et labor ve dnech 28. 4. až 20. 6. 2019.

 

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti