Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Čtvrtek: slavnost sv. Benedikta, opata, zakladatele řádu. Mše svatá bude pouze v 18.00, mše svatá ráno v 7.00 a na Bílé Hoře nebude.

Sobota: slavnost sv. Markéty, panny a mučednice, patronky baziliky, poutní slavnost. Mše svaté ze slavnosti ráno v 7.00 a večer v 18.00.

Během měsíce července proběhne malování farní knihovny a předsíně. Prosíme, kdo můžete pomoci finančně, buď formou obyčejného daru farnosti na farní účet nebo v hotovosti do sbírky. Děkujeme. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha