Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Někteří členové našeho skautského oddílu Jeleni a dívčího oddílu Arachné odcestovali na mezinárodní setkání skautů zv. Jamboree. Letošní setkání se koná v Západní Virginii v USA. Mysleme na ně v modlitbě.

Pondělí: svátek sv. Marie Magdaleny.

Úterý: svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.

Středa: po večerní mši svaté se koná úklid kostela, prosíme, kdo můžete přijít, děkujeme.

Čtvrtek: svátek sv. Jakuba, apoštola.

Pátek: památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.

Sobota: památka sv. Gorazda a druhů.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha