Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Někteří členové našeho skautského oddílu Jeleni a dívčího oddílu Arachné odcestovali na mezinárodní setkání skautů zv. Jamboree. Letošní setkání se koná v Západní Virginii v USA. Mysleme na ně v modlitbě.

Pondělí: svátek sv. Marie Magdaleny.

Úterý: svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.

Středa: po večerní mši svaté se koná úklid kostela, prosíme, kdo můžete přijít, děkujeme.

Čtvrtek: svátek sv. Jakuba, apoštola.

Pátek: památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.

Sobota: památka sv. Gorazda a druhů.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti