Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Marty.

Středa: Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze. 

Čtvrtek: památka sv. Alfonsa Marie z Liguori. 

Pátek je první v měsíci srpnu, tzn. uvědomujeme si zvláště dar Božího milosrdenství a odpuštění. Po mši svaté bude možnost eucharistické adorace až do 20.30. Večerní mše svatá je za + Jana Hanuše, hudebního skladatele, sbormistra našeho chrámového sboru. 

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha