Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Marty.

Středa: Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze. 

Čtvrtek: památka sv. Alfonsa Marie z Liguori. 

Pátek je první v měsíci srpnu, tzn. uvědomujeme si zvláště dar Božího milosrdenství a odpuštění. Po mši svaté bude možnost eucharistické adorace až do 20.30. Večerní mše svatá je za + Jana Hanuše, hudebního skladatele, sbormistra našeho chrámového sboru.